Skip to content
Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe leveranciers en Topkantoor en creatief (de "Kanaalpartners") gegevens over u verwerken die zijn verzameld in het kader van verkoop- en marketingactiviteiten, en legt uit hoe de Kanaalpartners deze gegevens voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Zoals gebruikt in deze Privacyverklaring, betekent "Persoonsgegevens" alle gegevens die via onze Kanalen worden verzameld en die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren. De "Kanalen" zijn de verschillende digitale, elektronische websites en technologieën, zoals publieksgerichte verkoop- en marketingwebsites en landingspagina's, softwaretoepassingen, pagina's op sociale media, functionaliteiten voor chatten en online conversaties, teleprospectie of HTML-geformatteerde e-mailberichten die we gebruiken om onze verkoop- en marketingactiviteiten uit te voeren.

Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijken zijn in alle gevallen de Kanaalpartners die beslissen hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt en waarom uw Persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Wanneer u een website van de Kanaalpartners bezoekt, is de verwerkingsverantwoordelijke de entiteit van de Kanaalpartners die wordt genoemd op de pagina met de juridische mededeling op de website. Als lokale wetgeving die van toepassing is op de website, geen specifieke juridische mededeling vereist, is de verwerkingsverantwoordelijke de entiteit van de Kanaalpartners die wordt genoemd in de copyrightvermelding die op voornoemde website wordt weergegeven. Wanneer u een online (registratie)formulier op een website van de Kanaalpartners invult, is de verwerkingsverantwoordelijke de entiteit van de Kanaalpartners die op het formulier wordt vermeld.

Koppelingen naar andere websites. De websites van de Kanaalpartners kunnen koppelingen bevatten naar buitenlandse websites (d.w.z. van niet tot de Kanaalpartners behorende bedrijven). De Kanaalpartners zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze buitenlandse websites. Daarom raden we u aan de privacyverklaringen van deze buitenlandse websites zorgvuldig te lezen.

WELKE GEGEVENS WIJ EN ANDEREN OVER U VERZAMELEN EN HOE DEZE WORDEN VERZAMELD

We verzamelen uw Persoonsgegevens. We verzamelen deze Persoonsgegevens over u direct, indirect en/of automatisch zoals hieronder beschreven. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we de over u verzamelde gegevens, zoals hieronder beschreven, met inbegrip van gegevens over de organisatie waarvoor u werkt, combineren met andere gegevens waarover we beschikken of die u ons verstrekt. We behandelen al deze gegevens over u als Persoonsgegevens.

Directe verzameling van zakelijke informatie en Persoonsgegevens

Wanneer u toegang tot, gebruik van en/of interactie met ons heeft via een Kanaal, verzamelen we direct gegevens die u ons vrijwillig verstrekt:

 • gegevens over u in het kader van uw beroepsactiviteiten, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en land van verblijf
 • gegevens over uw bedrijf, zoals de naam, de omvang en de vestigingsplaats van uw bedrijf, uw rol binnen het bedrijf en het soort activiteit
 • facturerings- en transactiegegevens bij de aankoop van goederen en diensten via de Kanalen
 • gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het invullen van vrij in te vullen tekstvelden op onze formulieren (als u die al invult, bijvoorbeeld in enquêtes of vragenlijsten)

Enkele voorbeelden van directe interacties met u via de Kanalen waarbij u ons uw zakelijke informatie en Persoonsgegevens verstrekt, zijn:

 • Wanneer u online en andere formulieren voor evenementen, webinars, opnames van webinars of downloads invult en indient, of wanneer u informatie opvraagt over onze goederen en diensten en/of in het kader van gezamenlijke marketingactiviteiten met onze zakenpartners
 • wanneer u inlichtingen inwint van commerciële aard, bijvoorbeeld via online chat, speciale online "neem contact met ons op"-link en formulieren om een offerte aan te vragen
 • bij verkoop op afstand (indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving) en gegevens die u verstrekt tijdens telefoongesprekken met vertegenwoordigers en televerkopers
 • wanneer u vragenlijsten en enquêtes invult
 • wanneer u deelneemt aan sweepstakes en prijsvragen
 • andere conversatiegegevens naar aanleiding van de bovengenoemde directe interacties, zoals follow-upgesprekken en -e-mails, e-mails met dankbetuigingen, bevestigings-e-mails en dergelijke
 • wanneer u contact opneemt met de klantenservice in het kader van een verzoek om een contract of een verzoek om informatie
 • wanneer we u vragen om uw contactgegevens in het kader van de lancering van onze producten

Indirecte verzameling van zakelijke informatie en Persoonsgegevens

We verkrijgen uw zakelijke informatie en Persoonsgegevens ook uit bronnen van derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals:

 • gegevens die namens ons worden verzameld door onze dienstverleners voor marketing, waaronder diverse dienstverleners voor het genereren van marketingleads, marketing opt-in-lijsten of gegevensverzamelaars of professionele evenementorganisatoren
 • openbare databanken of andere gegevens die u eventueel openbaar heeft gemaakt, zoals berichten in de sociale media, op professionele netwerken en op socialemediaplatforms
 • gegevens die met ons worden gedeeld door een derde partij die u heeft aanbevolen, zodra u heeft bevestigd dat u ermee instemt dat we deze gegevens bewaren en verwerken (met als doel u updates te geven over goederen en diensten van de Kanaalpartners)

Automatische verzameling van zakelijke informatie en Persoonsgegevens

Wanneer u toegang heeft tot, gebruik maakt van en/of interactie heeft met ons via een Kanaal, doet u dit met behulp van een "Apparaat," dat ofwel een personal computer, desktop of laptop is, ofwel een mobiel apparaat zoals een smartphone of een tablet. "Apparaatidentificatie" is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan het Apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het digitale Kanaal, en we kunnen uw Apparaat identificeren via de Apparaatidentificatie. De "Volgtechnieken" zijn de verschillende technologieën die we gebruiken om automatisch Apparaatidentificaties en andere gegevens over u te verzamelen, en meer in het bijzonder de volgende gegevens:

 • het besturingssysteem van uw computer, het Internet Protocol (IP)-adres (met inbegrip van informatie die van uw IP-adres is afgeleid, zoals uw geografische locatie), de Apparaatidentificatie, het tijdstip van toegang, het type browser, het type apparaat, de domeinnaam, de duur van het bezoek, de verwijzende URL, het platform, nieuwe en herhaalde informatie, de tijdstempel en de taal, en de adressen van de verwijzende websites
 • gedragsgegevens over uw gebruik en activiteit op de elektronische Kanalen, zoals door u aangeklikte webpagina's, bezochte websites en content, gedownloade content, datum en tijdstip van activiteiten
 • gegevens over uw gebruik van socialemediafuncties, zoals de "Vind ik leuk"-knop op Facebook, LinkedIn, Twitter en andere
 • transactiegedrag in het verleden op de Kanalen gebaseerd op uw eerdere interacties met ons
 • van derden verkregen informatie over uw interesses

De gegevens die wordt verzameld via Volgtechnieken kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor aanvullende informatie over ons gebruik van Volgtechnieken “Hoe we bezoeken en gebruik volgen, waarom en hoe u controle houdt (Cookies, Analytics en Reclame)” hieronder.

HOE UW GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN VERWERKT

Rechtsgrondslag voor de verwerking. We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens met uw toestemming of zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om de goederen en diensten te leveren die u op de Kanalen gebruikt, uw aanvraag te vervullen, onze onderneming te exploiteren, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, naleving te garanderen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te beschermen, of andere gerechtvaardigde belangen te vervullen.

Vrijelijk verstrekte Persoonsgegevens of toestemming. Als algemeen beginsel geldt dat het verlenen van toestemming en het verstrekken van uw zakelijke informatie en Persoonsgegevens geheel vrijwillig is en dat er geen nadelige gevolgen voor u zijn als u geen toestemming verleent wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of als u de vereiste gegevens niet verstrekt. Er zijn echter omstandigheden waarin de Kanaalpartners geen actie kunnen ondernemen zonder bepaalde Persoonsgegevens omdat deze gegevens vereist zijn, bijvoorbeeld om uw bestellingen te verwerken of u toegang te verlenen tot een webaanbod of nieuwsbrief. In deze gevallen zullen de Kanaalpartners zonder de relevante Persoonsgegevens niet in staat zijn om u te voorzien van wat u heeft gevraagd.

Doeleinden van de verwerking. We gebruiken en verwerken Persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Om de op de Kanalen gevraagde goederen of diensten te leveren. Indien u goederen of diensten bestelt bij de Kanaalpartners, zullen we de Persoonsgegevens gebruiken die u invult in onze online of andere formulieren (doorgaans uw naam, e-mail- en postadres, land van verblijf, naam van uw bedrijf, telefoonnummer en functie) om uw bestelling te verwerken of de gevraagde goederen of diensten te leveren, zoals het verwerken van een offerteaanvraag. Dit omvat ook het nemen van de stappen die nodig zijn voorafgaand aan het aangaan van deze contractuele zakelijke relatie, zoals reageren op uw gerelateerde vragen, opmerkingen en verzoeken, verstrekken van verzend- en factureringsgegevens aan u, en het geven van feedback en ondersteuning aan klanten. Dit kan tevens gespreksgegevens omvatten die u op de Kanalen kunt activeren (zoals chatfunctionaliteiten of andere webpresentaties, contactformulieren, e-mails of telefoon). Wanneer u deze goederen of diensten bij ons bestelt, communiceren we met u via e-mail en telefoon om klachten van klanten op te lossen, verdachte transacties te onderzoeken, uw voorkeuren te bevestigen, u kennisgevingen van betalingen of gegevens over wijzigingen van onze goederen en diensten te sturen, en om kennisgevingen, updates, technische kennisgevingen, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunings- en andere administratieve berichten en andere openbaarmakingen te sturen zoals wettelijk vereist.
 • Om conformiteit met uw keuzes te verzekeren. We gebruiken uw Persoonsgegevens om conformiteit met uw keuzes te verzekeren: de informatie die inderdaad is vereist om uw keuzes met betrekking tot de verwerking of het gebruik van uw Persoonsgegevens of het ontvangen van marketingmateriaal te volgen, is gebaseerd op de wetgeving van het land waarin de betreffende Kanaalpartners actief zijn en wordt opgeslagen en uitgewisseld tussen de Kanaalpartners voor zover nodig om de conformiteit te verzekeren.
 • Gerechtvaardigd belang: Om onze Kanalen, goederen en diensten te exploiteren en te verbeteren, om u op de hoogte te houden, om een verwijzing op te volgen, om te communiceren via socialemediakanalen, om gegevens toe te voegen of om uw feedback te vragen. De Kanaalpartners verwerken en gebruiken uw Persoonsgegevens op basis van hun gerechtvaardigd belang voor de onderstaande use cases. Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang wordt hieronder uitgelegd in "Uw Europese privacyrechten":
  • Aanmaak van geanonimiseerde datasets. We kunnen Persoonsgegevens die onder deze Privacyverklaring worden verstrekt anonimiseren om geanonimiseerde datasets te creëren die vervolgens zullen worden gebruikt om de producten en diensten van de Kanaalpartners te verbeteren of voor inzichten in ons het gedrag van onze klanten voor verkoop- en marketingdoeleinden.
  • Opname van telefoongesprekken en chatsessies voor doeleinden van kwaliteitsverbetering. Bij telefoongesprekken of chatsessies kunnen we deze gesprekken/chats opnemen nadat we u daarvan op de hoogte hebben gebracht tijdens dat gesprek/die chat en voordat de opname begint om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
  • Follow-up van verwijzingen. We kunnen eenmalig een vervolgcontact met u opnemen op basis van een doorverwijzing van een andere persoon, met het verzoek u aan te melden voor toekomstige communicatie. Indien dat een bestaande contactpersoon ons informeert dat u zijn/haar vervanger bent, zullen we u, vanaf het moment van deze kennisgeving, beschouwen als de relevante contactpersoon voor de betreffende contactpersoon, totdat u bezwaar maakt zoals hieronder verder wordt uiteengezet.
  • Communicatie via socialemediakanalen. We kunnen met u communiceren voor marketingdoeleinden via socialemediakanalen totdat u ons verzoekt om niet meer gecontacteerd te worden.
  • Bijgevoegde gegevens. Zoals hierboven beschreven, verkrijgen we uw zakelijke informatie en Persoonsgegevens ook uit bronnen van derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals gegevensverzamelaars van derden, openbare databases of berichten op sociale of professionele netwerkplatforms. We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u aan ons heeft verstrekt om ervoor te zorgen dat onze gegevens over u accuraat zijn en om u relevantere content te bieden.
  • Om u op de hoogte te houden en om feedback te vragen. Binnen een bestaande zakelijke relatie tussen u en de Kanaalpartners, kunnen we u, voor zover toegestaan in de lokale wetgeving, informeren over onze goederen of diensten, zoals webinars, seminars, conferenties of evenementen, die vergelijkbaar of gerelateerd zijn aan goederen en diensten die u al heeft besteld of gebruikt van de Kanaalpartners. Daarnaast kunnen we, wanneer u een webinar, seminar of evenement van Kanaalpartners heeft bijgewoond of goederen of diensten van Kanaalpartners heeft gekocht, contact met u opnemen voor feedback met betrekking tot de verbetering van de desbetreffende webinars, seminars, evenementen, goederen of diensten.
 • Toestemming: om updates te verstrekken over goederen en diensten van de Kanaalpartners. Op basis van uw toestemming (waar wettelijk vereist) gebruiken we zakelijke gegevens over u en uw Persoonsgegevens die via de Kanalen zijn verzameld, evenals een interactieprofiel op basis van eerdere interacties met de Kanaalpartners op de Kanalen (zoals eerdere aankopen, gegevens over productgebruik, gegevens verzameld tijdens contact in verband met klantenondersteuning, deelname aan enquêtes, webinars, seminars of evenementen of het gebruik van webdiensten of interactie met e-mails) en voegen we aan profielen toe door middel van toevoeging van gegevens met bronnen van derden om (i) u op de hoogte te houden van de nieuwste productaankondigingen, productupdates, unieke aanbiedingen en andere gegevens met betrekking tot goederen en diensten van de Kanaalpartners (inclusief marketinggerelateerde gegevens of nieuwsbrieven) alsmede van evenementen van de Kanaalpartners en (ii) relevante content op onze Kanalen weer te geven en een gepersonaliseerde ervaring te bieden en de door u aangevraagde voorkeuren te implementeren. In verband met deze marketinggerelateerde activiteiten kunnen de Kanaalpartners een gehashte gebruikers-ID verstrekken aan door derden geëxploiteerde sociale netwerken of ander webaanbod (zoals Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram of Google) waar deze gegevens vervolgens wordt gekoppeld aan de gegevens van de sociale netwerken of de eigen databases van de netwerken om u relevantere gegevens te tonen. Met betrekking tot marketinggerelateerde vormen van communicatie, waaronder het verstrekken van gepersonaliseerde updates over goederen en diensten van de Kanaalpartners, zoals hierboven beschreven, zullen we (a) waar wettelijk vereist, u alleen voorzien van deze gegevens nadat u toestemming heeft gegeven voor deze elektronische communicatie (ook wel "opt-in" genoemd) en (b) u de mogelijkheid bieden om een opt-out-keuze uit te oefenen als u geen verdere marketinggerelateerde communicatie van ons wenst te ontvangen. We onderhouden ook een Preference Center waar u uw gegevens en marketingvoorkeuren kunt beheren en uw opt-out-keuze kunt uitoefenen.

 

HOE WE BEZOEKEN EN GEBRUIK VOLGEN, WAAROM EN HOE U CONTROLE HOUDT (COOKIES, ANALYTICS EN RECLAME)

We kunnen Volgtechnieken gebruiken om gegevens te verzamelen. De volgende zijn enkele voorbeelden van Volgtechnieken die we kunnen gebruiken:

 • Cookies. We kunnen automatisch gegevens verzamelen met behulp van "cookies". Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies helpen ons onder andere onze elektronische Kanalen en uw ervaring te verbeteren. We gebruiken cookies om te zien welke gebieden en functies populair zijn en om het aantal bezoeken aan onze websites te tellen. Als u uw browser instelt om geen cookies te accepteren of als u cookies weigert (uw helpscherm of handleiding vertelt u hoe u dit moet doen), kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze websites in verband met personalisering.
 • First-party en third-party cookies. We gebruiken first-party en third-party cookies op onze Kanalen. Of een cookie “first-party” of een “third-party” cookie is, verwijst naar het domein dat de cookie plaatst. First-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een website die u op dat moment bezoekt (bv. cookies die door de website van de Kanaalpartners worden geplaatst wanneer u die website bezoekt). Bepaalde cookies worden geplaatst door een ander domein dan dat van de website die u op dat moment bezoekt. Als u een website bezoekt en een andere entiteit plaatst haar cookie of leest haar cookie via die website, zou dit een third-party cookie zijn (bv. cookies geplaatst door Google tijdens een bezoek aan een website van de Kanaalpartners).
 • Permanente en sessiecookies. We gebruiken permanente en sessiecookies op onze Kanalen. Permanente cookies blijven op uw Apparaat gedurende de periode die in de cookie is gespecificeerd. Ze kunnen op uw Apparaat blijven nadat u de website heeft bezocht die ze heeft ingesteld en kunnen worden gelezen de volgende keer dat u de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft aangemaakt of een andere website bezoekt met een baken van de website die de cookie heeft geplaatst. Permanente cookies kunnen blijven bestaan nadat u een browsersessie heeft beëindigd. Een browsersessie begint wanneer u een browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies stellen ons in staat uw handelingen tijdens een browsersessie te koppelen. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Zodra u de browser sluit, worden sessiecookies gewoonlijk verwijderd.
 • Webbakens. We kunnen gegevens verzamelen met behulp van webbakens. Webbakens zijn elektronische afbeeldingen die gebruikt kunnen worden op onze websites of in onze e-mails. We gebruiken webbakens om cookies te leveren, bezoeken te tellen, inzicht te krijgen in het gebruik en de doeltreffendheid van campagnes en om te zien of een e-mail is geopend en of er actie op is ondernomen.
 • ETag of entiteitstag. Een kenmerk van de cache in browsers. Dit is een ondoorzichtige identificatie die door een webserver wordt toegewezen aan een specifieke versie van een bron die op een URL is gevonden. Als de inhoud van de bron op die URL mocht veranderen, wordt een nieuwe en andere ETag toegewezen. Op deze manier gebruikt, zijn ETags een vorm van Apparaatidentificatie. ETag-tracering kan unieke traceerwaarden genereren, ook wanneer de consument HTTP-, Flash- en HTML5-cookies blokkeert.
 • Flash LSO’s. Wanneer we video's of andere media op onze websites plaatsen, kunnen derden gebruik maken van lokale gedeelde objecten, ook bekend als Flash-cookies, om uw voorkeuren voor volumeregeling op te slaan of om bepaalde functies te personaliseren. Flash-cookies verschillen van browsercookies door de hoeveelheid, het type en de manier waarop gegevens worden opgeslagen. Met de hulpmiddelen voor cookiebeheer van uw browser kunt u Flash-cookies niet verwijderen.
 • Buttons, tools en inhoud van andere bedrijven. Onze Kanalen gebruiken interfaces met socialemediasites zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en andere. Deze functies kunnen uw IP-adres en welke pagina u op onze websites bezoekt, verzamelen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. Als u ervoor kiest om gegevens van onze Kanalen via deze functies te "liken" of te delen, kan bepaalde informatie van uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden en dient u het privacybeleid van die dienst te bekijken. Indien u lid bent van een socialemediasite, kunnen de interfaces de socialemediasite in staat stellen uw bezoek aan de website te koppelen aan uw Persoonsgegevens.
 • Door uitgever verstrekte identificatiemiddelen (publisher provided identifiers - PPID’s). Dit zijn identificatiemiddelen die we gebruiken met cookies en andere Volgtechnieken in verband met gepersonaliseerde advertenties en content op onze Kanalen, op websites van derden, in applicaties, in onze e-mails en elders. PPID's stellen ons in staat om een consistente identificatie voor u te hebben op verschillende apparaten van waaruit u onze apps gebruikt en onze websites bezoekt. Hierdoor kunnen we advertenties en content beter afstemmen op uw interesses en voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt, zelfs als u verschillende apparaten gebruikt.
 • Targeting of reclame. Wij en onze derde partners kunnen gegevens gebruiken die met behulp van Volgtechnieken op onze Kanalen zijn verzameld om meer over u en uw voorkeuren te weten te komen en content te leveren, waaronder advertenties die relevant lijken voor uw interesses op onze Kanalen en die aan u kunnen worden getoond op websites en toepassingen van derden. We kunnen ook Volgtechnieken gebruiken om te weten wanneer u terugkeert naar onze Kanalen na een bezoek aan deze websites en toepassingen van derden. We gebruiken de via Volgtechnieken verzamelde gegevens over u om te proberen inzicht te krijgen in uw interesses en u relevante reclame te tonen over producten en diensten die u zouden kunnen interesseren. Onze externe partners kunnen deze gegevens ook gebruiken voor advertenties van derden. Derden kunnen automatisch gegevens verzamelen over uw bezoeken aan onze Kanalen en andere websites, uw IP-adres, uw ISP en de browser die u gebruikt om onze Kanalen te bezoeken. Zij doen dit door Volgtechnieken te gebruiken. De verzamelde gegevens kunnen, onder andere, worden gebruik om advertenties te tonen die gericht zijn op uw interesses en om het gebruik en het bezoek van onze Kanalen en andere websites die door deze derde partijen worden gevolgd, beter te begrijpen. We zijn niet verantwoordelijk voor Volgtechnieken in advertenties van derden, en we raden u aan het privacybeleid van adverteerders en/of advertentiediensten te controleren om meer te weten te komen over hun gebruik van Volgtechnieken.
 • Analytics. We gebruiken analytics, inclusief analytics uitgevoerd door derde partners, om onze Kanalen en uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals u te herinneren wanneer u terugkeert, uw voorkeuren en interesses te begrijpen, en te weten welke van onze webpagina's worden bezocht en welke Kanalen het meest worden gebruikt.

Beheer van voorkeuren. De Kanaalpartners willen dat u in staat bent om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Als u ervoor kiest om cookies die gebruikt worden voor reclame te weigeren, krijgt u advertenties te zien die minder gericht zijn op uw interesses. Hierdoor kunt u nog steeds gebruik maken van alle functionaliteiten van de website. De Kanaalpartners maken onderscheid tussen vereiste cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website, functionele cookies die de Kanaalpartners in staat stellen het gebruik van de website te analyseren, en reclamecookies die worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses.

 • Vereiste cookies. Vereiste cookies zijn nodig om de belangrijkste functionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookies stellen de Kanaalpartners in staat u veilig te laten inloggen en te onthouden hoe ver u bent met een bestelling.
 • Functionele cookies. Met functionele cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren zodat we de prestaties ervan kunnen meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen de Kanaalpartners uw inloggegevens onthouden om ervoor te zorgen dat de website er consistent uitziet. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen door op de link Cookievoorkeuren te klikken die u in de voettekst van de webpagina van deze website vindt.
 • Reclamecookies. Reclamecookies worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses. Deze cookies stellen u in staat om pagina's te delen met sociale netwerken en opmerkingen te plaatsen. Verder kunt u, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, uw persoonlijke voorkeuren aanpassen door te klikken op de link Cookievoorkeuren in de voettekst van de webpagina van deze website.

 

HOE UW GEGEVENS WORDEN GEDEELD

Doorgifte aan gegevensverwerkers. We werken met gelieerde en externe verkopers, consultants en andere dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze verkoop- en marketingactiviteiten. Deze bedrijven leveren werkzaamheden en diensten zoals e-mailbezorging, postbezorging, het namens ons verzamelen van uw zakelijke informatie en Persoonsgegevens, registratie en beheer van evenementen/campagnes, informatietechnologie- en gerelateerde infrastructuurdiensten, gegevensanalyse en -inzicht, audits en andere soortgelijke diensten. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang nodig tot sommige van uw Persoonsgegevens om hun werk voor ons uit te voeren. Het is deze bedrijven niet toegestaan om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen promotionele of zakelijke doeleinden.

Doorgifte aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Op basis van uw toestemming (waar wettelijk vereist) kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven aan de andere entiteiten voor de hierboven beschreven doeleinden om u te voorzien van updates over goederen en diensten van de Kanaalpartners. 

Daarnaast delen we gegevens met andere bedrijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingdienst enz. 

Nu en dan kunnen we deelnemen aan gezamenlijke verkoop- of productpromoties met geselecteerde zakelijke partners om content te leveren of om evenementen, conferenties en seminars te organiseren. Als u een gezamenlijk aangeboden product, promotie of dienst koopt of daar specifiek belangstelling voor toont, kunnen we relevante Persoonsgegevens met die partners delen voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we geen controle hebben over het gebruik van deze Persoonsgegevens door onze zakelijke partners. Op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist) kunnen we uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan geselecteerde zakenpartners voor hun eigen marketing- en promotiedoeleinden. Onze partners zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gebruik van de Persoonsgegevens die in deze omstandigheden worden verzameld. We raden u aan het privacybeleid van de desbetreffende partner te raadplegen om meer te weten te komen over de manier waarop zij met uw Persoonsgegevens omgaan.

We kunnen ook gegevens over u delen als onderdeel van een evenement, conferentie, seminar of webinar: als u zich inschrijft voor een evenement, seminar, webinar of conferentie van de Kanaalpartners, kunnen we op basis van uw toestemming basisgegevens van deelnemers zoals uw naam, bedrijf en e-mailadres delen met andere deelnemers van hetzelfde evenement, seminar, webinar of conferentie om de communicatie en uitwisseling van ideeën te bevorderen.

We kunnen uw gegevens ook delen in de volgende situaties:

 • in een geaggregeerde vorm waarmee u niet direct kunt worden geïdentificeerd, zoals statistische gegevens over bezoekers van onze Kanalen
 • in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa (of de onderhandeling daarover), of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement
 • zoals vereist door de wet en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel, een verzoek van een autoriteit persoonsgegevens of een juridisch proces dat aan ons is betekend

HOE UW GEGEVENS VEILIG BLIJVEN

De Kanaalpartners hanteren praktijken en procedures voor gegevensverwerking en -opslag die zijn ontworpen om de integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te bevorderen. We werken onze beveiligingstechnologie voortdurend bij en testen deze ook voortdurend. We gebruiken commercieel aanvaardbare middelen om uw Persoonsgegevens te beschermen in een poging om verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen, maar we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

HOE UW GEGEVENS INTERNATIONAAL WORDEN DOORGEGEVEN

De Kanaalpartners kunnen derde dienstverleners hebben binnen, maar ook buiten, de EER. Daarom kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven, gebruikt, verwerkt of opgeslagen in de Verenigde Staten of elk ander land waar de Kanaalpartners faciliteiten of callcenters exploiteren of onderhouden, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die een bescherming bieden die gelijkwaardig is aan die in uw eigen land. We nemen stappen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we verzamelen onder deze Privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden. Door uw gegevens aan ons te verstrekken op onze Kanalen, stemt u in met deze doorgifte, opslag en verwerking in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Tevens kunnen we uw gegevens vanuit de Verenigde Staten naar andere landen of regio's doorgeven in verband met de opslag en verwerking van gegevens, het voldoen aan uw verzoeken, en de exploitatie van de Kanalen. Wanneer we Persoonsgegevens doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen, waarvan sommige niet door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming, is deze doorgifte gebaseerd op de modelcontractbepalingen (overeenkomstig EU-besluit 87/2010/EG van de Commissie of een toekomstige vervanging) om contractueel te waarborgen dat uw Persoonsgegevens onderworpen zijn aan een niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is binnen de EER.

HOE UW GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN EN BEWAARD

We slaan uw Persoonsgegevens op en bewaren deze zo lang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, zoals de levering van door u aangevraagde goederen en diensten, reageren op uw vragen of voor andere essentiële doeleinden zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillenoplossing en het afdwingen van onze overeenkomsten, of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door de Kanaalpartners (als het gebruik van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang) of u uw toestemming intrekt (als het gebruik van uw Persoonsgegevens door de Kanaalpartners is gebaseerd op uw toestemming). Voor alle duidelijkheid, in omstandigheden waarin we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens langer te bewaren, zoals voor fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere doeleinden, of wanneer we uw Persoonsgegevens nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verdedigen, zullen we deze gegevens bewaren tot het einde van de relevante bewaartermijn of de afhandeling van de betreffende vorderingen.

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een verzoek in te dienen: 

 

 • tot toegang tot uw Persoonsgegevens
 • tot rectificatie van fouten
 • tot wissing
 • tot beperking van de verwerking
 • om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een vorm die gegevensoverdraagbaarheid vergemakkelijkt
 • om uw toestemming in te trekken indien de verwerking van Persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd.

 

U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

We zullen binnen 1 maand reageren.

 

Neem contact op met info@channext.com als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

 

Volgens de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken zonder u daarvan in kennis te stellen, anders dan door de herziene Privacyverklaring op de Kanalen te plaatsen of door een kennisgeving over of toestemming voor wijzigingen te verkrijgen zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving. Indien we onze Privacyverklaring wijzigen, zullen we deze wijzigingen in deze Privacyverklaring bekendmaken en de hierboven vermelde "meest recente" datum wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

oktober 2021